HOE SPREEK JE CURRICULUM VITAE UIT

Een paar jaar geleden gaf ik een lezing voor de leden van Geofictie. Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst. Een paar maanden later had hij de zaak rond, en kon het contract door de betrokken ministers ondertekend worden. En wie weet verschijnt er ook nog een keer een boek over het Spokaans in het Engels. Die l aan het eind van het werkwoord is in de loop van de tijd afgesleten, net als de n aan het eind van werkwoorden als lopen in het Nederlands. De grammatica van de taal zat naar mijn mening veel te onlogisch in elkaar.

Het komt niet vaak voor dat andere taalkundigen serieus over het Spokaans nadenken. Sekseneutrale persoonsaanduidingen zijn daarom in het Spokaans vaak leenwoorden uit Europese talen. Lisa huilt het ding 5? Er komen ook veel leenwoorden uit het Engels. Kan een minister wel een luchtvaartverdrag tekenen met een land waarvan ze het bestaan niet erkent? Ook de cultuur van het land, dat ruim twee keer zo groot is als Nederland en ongeveer zeven miljoen inwoners telt, heeft Tweehuysen nauwkeurig vastgelegd. Bovendien was de naam van het land waar die taal gesproken zou worden erg voor de hand liggend:

Soms droom ik in het Spokaans, en dan praat ik met zo iemand. Ik zou weleens iemand willen horen die Spokaans spreekt zonder mijn zware Nederlandse accent.

hoe spreek je curriculum vitae uit

In ieder geval heeft Rolandt Tweehuysen het dan voor het nageslacht vastgelegd. In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp: Het Spokaans kent niet alleen veel regels, maar ook veel uitzonderingen op regels. Als dat niet zo was, waren al die vluchten illegaal.

  CURRICULUM VITAE DA COMPILARE PER WORDPAD

De grammatica van de taal zat naar mijn mening veel te onlogisch in elkaar.

Wat en hoe in het Spokaans

Bovendien was de naam van het land waar die taal gesproken zou worden erg voor de hand liggend: Is het nog wel nodig om Spokaans te leren? Maar hoewel de medeklinker verdween, bleef de klemtoon staan. Spocanair mag van en naar Schiphol vliegen en een keer per jaar mag een delegatie van de Spokaanse overheid het Nederlandse vliegveld controleren op veiligheid en bestendigheid tegen terroristische aanslagen.

Dat niemand anders de taal in de tussenliggende periode geleerd heeft, belet hem niet nog steeds dagelijks met grote precisie en ijzeren consequentie te werken aan zijn jeugddroom.

Het komt niet vaak voor dat andere taalkundigen serieus over het Spokaans nadenken. Die uitzonderingen zijn soms alleen maar te begrijpen voor wie de honderden spreei oude geschiedenis van de taal kent. Dat geldt ook voor Tweehuysens elektronische Spokaans-Nederlandse en Nederlands-Spokaanse vertaalwoordenboek: Toen is er ook een Vereniging voor Geofictie opgericht, door mensen die landen bedenken. Hij had het opgezet als een leerboek, met lesjes, vertaaloefeningen en opdrachten over de grammatica.

Hij gaat daarbij heel nauwkeurig te werk en probeert inconsequenties te vermijden. Als hij in zijn woordenboek een roman citeert om het gebruik van een woord te illustreren, beschrijft hij in zijn overzicht van de literatuur wie de auteur was van de roman en op welke pagina het desbetreffende citaat voorkomt. Hij heeft het systeem alleen steeds verder uiy. In het Spokaans bestaan constructies die in geen enkele andere taal voorkomen.

  ESSAY TUNGKOL SA KAHALAGAHAN NG PANANAMPALATAYA SA BUHAY NG TAO

Ook de cultuur van het land, dat ruim twee keer zo groot is als Nederland en ongeveer zeven miljoen inwoners telt, heeft Tweehuysen nauwkeurig vastgelegd. Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst.

Account Suspended

Het is de bedoeling dat er daarnaast een populair-wetenschappelijk boek komt over de taal. Ze wilden dat het zou gaan over een bizarre fantasietaal, en dat is het Spokaans natuurlijk niet. Het Spokaans doet het op een heel andere manier.

Toch zijn Tweehuysens problemen ook wel te begrijpen. Ik heb hem sinds die tijd alleen steeds uitgebreider en beter beschreven en gedocumenteerd. Ik vertelde onder andere dat de luchtvaartmaatschappij Spocanair enkele malen per week op Schiphol vliegt. De verklaring voor de vreemde klemtoon op de werkwoorden werd geopperd door een collega na een lezing van Tweehuysen.

Petriy trempe ef mimpit?

hoe spreek je curriculum vitae uit

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het persbericht over deze ondertekening onderschept omdat de voorlichters vonden dat de minister zich op deze manier belachelijk maakte, en daarom verscheen er alleen een berichtje in de Volkskrant. Er komen ook veel leenwoorden uit het Engels.

Ook als hij over zijn eigen werk praat, zegt hij liever dat hij de taal onderzoekt, dan dat hij haar bedenkt of curricupum. Tweehuysen is altijd trouw gebleven aan de eerste opzet.